Deze namiddag stelde de EU Commissie opnieuw haar voorstel tot wijziging van de Europese vuurwapenrichtlijn / EU wapenrichtlijn voor in het Europees parlement.

EU wapenrichtlijn voorstel zeer kritisch onthaald in EU parlementscommissie

Dit keer werden de leden van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken het genoegen om kennis te nemen van het voorstel van de commissie. U kunt de opname van de vergadering bekijken via deze link (vanaf ongeveer 1:52:00).

eu wapenrichtlijn

Voorstelling door ambtenaar EU Commissie

EU wapenrichtlijn voorstel; Zoals het geval was tijdens de voorstelling in de commissie interne markt en consumentenbescherming, had commissie ambtenaar Delsaux (FR) het genoegen om het voorstel toe te lichten. De voorstelling was nagenoeg identiek als bij de vorige gelegenheid. Nu herhaalde de betrokken ambtenaar reeds de tweede keer dat (i) niet alle semi automaten verboden worden, en (ii) dat het voorstel gesteund wordt door drie onafhankelijke studies die reeds werden georganiseerd en waar de sector bij betrokken werd. Wij hebben aan de EU Commissie de retorische vraag gesteld welke studie wordt voorgesteld om de semi-automatische wapens die op automatische wapens lijken te gaan verbieden… In geen enkele studie wordt dat voorstel gesteund.

Ook durft de vertegenwoordiger van de commissie nog steeds beweren dat het voorstel geen enkele impact heeft op jagers en sportschutters. De bedoeling van de commissie is, zoals steeds, om een voorstel uit te werken dat een evenwicht bewaart tussen de openbare veiligheid enerzijds en de rechten van legale wapenbezitters anderzijds. Enkele keren wordt herhaald dat men enkel de Kalashnikovs wil verbieden, en dat andere wapenbezitters zich absoluut geen zorgen hoeven te maken.

Deze bewering komt bijzonder ongeloofwaardig over bij de parlementsleden die herhaaldelijk aangaven dat ze overspoeld worden door brieven van bezorgde EU burgers.

Lees verder op deze pagina: https://richtkijkerbestellen.wordpress.com/2016/03/02/eu-wapenrichtlijn-voorstel-zeer-kritisch-onthaald/

Met dank aan: Bron: https://wapenunie.be/nieuws/2016/eu-voorstel-wapenrichtlijn-zeer-kritisch-onthaald-in-eu-parlementscommissie

Pin It on Pinterest